top of page

Zakończenie światowego kongresu na sesji plenarnejW tym roku miałam przyjemność być członkinią congress team i przygotowywać - zarówno organizacyjnie jak i merytorycznie światowy kongres urbanistów, którego 59 edycja odbyła się w Toronto w Kanadzie. Organizatorami wydarzenia byli ISOCARP (International Society for City and Regional Planners) oraz Urban Economy Forum.


Wspólnie z Tijana Tufek-Memisevic odpwiadałyśmy za track 4 poświęcony projektowaniu miast w oparciu o dane. Oto kilka głównych wniosków z naszych dyskusji:

Jesteśmy w fazie przejścia od tradycyjnych metod planowania do projektowania bazującego na technologii i od tego procesu nie ma już odwrotu.

Oznacza to, że powinniśmy zacząć odchodzić od archaicznych metod planowania na rzecz kształtowania systemów planistycznych wykorzystujących nowe narzędzia. Musimy więc myśleć o nowych ramach prawnych, budować partnerstwa i bazy danych, zapewnić sprawne zarządzanie danymi miejskimi oraz dyskutować z politykami.

Dlaczego to takie ważne? Bo dane i narzędzia bazujące na danych pozwalają nam wyjść poza intuicję urbanistów i urbanistek. Umożliwiają nam uchwycenie dynamiki zmian, lepsze zrozumienie relacji między przestrzenią, środowiskiem a ludźmi. Mogą też pomóc nam szybciej reagować na zmiany i przewidywać skutki.

Jest w nas ogromna wiara, że dane i narzędzia cyfrowe umożliwią nam walkę ze zmianami klimatu. Aby jednak było to możliwe potrzebujemy przejścia - od projektów eksperymentalnych do szeroko zakrojonych wdrożeń.


Wnioski te i wiele innych przedstawiłam w trakcie sesji plenarnej podsumowującej kongres.

Comments


bottom of page