top of page

uczenie maszynowe i Jane Jacobs?Dzisiaj na konferencji: The XVI World Conference of Spatial Econometrics Association miałyśmy przyjemność przedstawić referat: What Makes a Vibrant Place? Measuring urban vitality with machine learning model and urban big data. From the Least Squares to Machine Learning: Towards a Synergistic Perspective of Urban Vitality and Form.


Jest on zapowiedzią 3 z cyklu artykułu poświęconego możliwościom wykorzystania danych z mediów społecznościowych do oceny percepcji miasta. Dotychczas skupiliśmy się na przełożeniu teorii K. Lyncha i Ch. Alexandra na model analityczny opierający się na danych z Twittera i Instagrama. Tym razem odwołujemy się do obserwacji Jane Jacobs. Dążymy do zaprojektowania modelu wykorzystującego uczenie maszynowe, który pozwoli zmierzyć i określić czynniki kształtujące przyjazne mieszkańcom przestrzenie.


Korzystając z takiej metodologii trzeba wyjść ze strefy urbanistycznego komfortu i skonsultować podejście z ekspertami innych dyscyplin. Konferencja była więc świetną ku temu okazją.

Comentarios


bottom of page