top of page

The Public Spaces of TomorrowPodczas gdy nasze myśli i serca są z Ukrainą, praca trwa, pomimo tego, jak bardzo wydaje się to nierealne. Dziś wydajemy książkę, aby upamiętnić czasy, kiedy mogliśmy spokojnie i wszyscy razem pracować.


Książka MSRL w końcu się ukazała i wkrótce będzie dostępna w wersji papierowej. Z przyjemnością wspólnie Magdaleną Draheim - jako redaktorki - przedstawiamy czwartą publikację programu Mentor & Student Research Lab.


Podręcznik projektowania i planowania przestrzeni publicznej jest wynikiem pracy Mentor&Student Research Lab MSRL 3.0. - projektu badawczego zorganizowanego w ramach naszej działalności w ISOCARPie - International Society of City and Regional Planners. Zawiera rekomendacje dotyczące projektowania Przestrzeni Publicznych Jutra. Dedykujemy je projektantom, studentom, organizacjom pozarządowym, samorządom lokalnym, byśmy wspólnie tworzyli bardziej inkluzywne, adaptowalne, przystosowane do chodzenia i odporne przestrzenie publiczne.


Program MSRL to platforma promująca współpracę urbanistów, w tym studentów, osób rozpoczynających karierę zawodową oraz profesjonalistów zarówno z praktyków, jak i środowiska akademickiego, z Gdańskiem pełniącym rolę centrum dla prac zespołów badawczych. Zespoły międzynarodowe, pracując lokalnie, dzieląc się doświadczeniami, proponują koncepcje strategicznych interwencji dla miast przyszłości. Książka przedstawia format pracy, koncepcję badań i współpracy, a także osiągnięcia intensywnego programu, który połączył doświadczonych urbanistów z młodymi i ambitnymi studentami i doktorantami.


W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim współpracownikom – doktorantom i studentom z 20 różnych krajów oraz drogim Mentorom, którzy wspierali ich pracę – Sławkowi Ledwoniowi, Rajendra Kumar, Ronit Davidovich, Karolinie Paterek, Solvere Lim, Elisabeth Belpaire.


Książka jest dostępna tutaj: https://isocarp.org/publications/msrl-publications/msrl-book-2022/

Comentários


bottom of page