top of page

Studenci projektują w oparciu o dane

Dzisiaj zakończyłam kolejny przedmiot - gisy z 5 semestrem. Muszę przyznać, że studenci spis

ali się na medal! Mimo tak trudnego semestru byli maksymalnie zaangażowani i chętni do pracy .


Oprócz stawiania pierwszych kroków w środowisku gis i uczenia się narzędzi jako takich pracowali też nad projektami zespołowymi:


  • Analiza przestrzenna działania systemu roweru miejskiego w San Francisco

  • Analiza przestrzenna mobilności miejskiej przy wykorzystaniu alternatywnych środków transportu na podstawie danych aplikacji Uber w Nowym Jorku

  • Analiza przestrzenna determinant kształtujących rynek inwestycji mieszkaniowych w San Francisco

  • Analiza przestrzenna determinant kształtujących rynek nieruchomości w Washington DC

  • Analiza przestrzenna bezpieczeństwa ruchu pieszego w Seattle

  • Analiza przestrzenna danych dotyczących przestępczości w poszczególnych dystryktach Chicago

  • Model analiz przestrzennych rynku najmu Airbnb jako narzędzie dla inwestorów na przykładzie Seattle


Prace możecie obejrzeć na stronie naszego kursu:


PS. Tak, uczymy się jak bardzo i jak różne dane mogą wspierać planowanie przestrzenne. Dane to przyszłość!


Comments


bottom of page