top of page

Piąta nagroda za doktorat!

skiej Akademii Nauk przyznał mi pierwsze miejsce w konkursie na prace doktorskie.


Opinia kapituły:


  • dr Hanna Obracht-Prondzyńska za pracę Rozwój przestrzenny małych miast województwa pomorskiego w kontekście procesu metropolizacji, praca obroniona na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Dysertacja autorstwa dr inż. arch. Hanny Obracht-Prondzyńskiej pt. „Rozwój przestrzenny małych miast województwa pomorskiego w kontekście procesu metropolizacji” przedstawia zależności pomiędzy procesami metropolizacji a przyszłością rozwoju małych miast, zaprezentowane na przykładzie województwa pomorskiego i metropolii trójmiejskej. Autorka posługuje się autorskim modelem analitycznym, wykorzystującym wielkie zbiory danych oraz zasoby informacji przestrzennych. Dokonuje oceny tych zasobów. Uwagę Kapituły zwróciła dwoistość podejścia: regionalne (bazujące na analizie siły i konsekwencji oddziaływania metropolii) oraz lokalne (bazujące na analizie procesów rozwojowych małych miast). Autorka przeprowadziła pogłębione studia procesów rozwojowych w obu skalach, dokumentując ich wyniki w postaci rozbudowanych analiz przestrzennych. Zaprezentowała niespotykaną w pracach młodych naukowców kompleksowość podejścia, łącząc kwestie analiz urbanistycznych i regionalnych, a także dotyczących zagadnień społeczno-ekonomicznych i związanych z kształtowaniem przestrzeni. Autorka sformułowała także cenne rekomendacje do polityki rozwojowej na szczeblach lokalnym i regionalnym, a wypracowany model analityczny może być wykorzystany w procesie badania innych obszarów.

留言


bottom of page