top of page

Percepcja miasta w mediach społecznościowych


Współpracując z HKU - HongKong University - wypracowaliśmy model umożliwiający analizę wielkich zbiorów danych - w tym przypadku danych z mediów społecznościowych - przy wykorzystaniu metody Kevina Lyncha. Dane, które przetwarzaliśmy zostały posegregowane na 5 grup elementów zdefiniowanych przez znanego nam urbanistę, a następnie zwizualizowane na mapie i porównane z tradycyjną metodą analizy klasyka naszej branży. Wyniki w znacznym stopniu zbieżne. Kolejny dowód na to, że dane dostarczane przez użytkowników Internetu, mogą być dla nas urbanistów niezwykle przydatne.


Wyniki opublikowaliśmy w artykule: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204620314602

コメント


bottom of page