top of page

Otrzymałam grant NCN!
Otrzymałam finansowanie z Narodowego Centrum Nauki na realizację grantu Sonata o nazwie: Towards small towns resilience – geospatial assessment model of climate impacts and vulnerabilities.


Radość jest tym większa, że współczynnik sukcesu wynosi niecałe 12%! A granty są dedykowane dla osób 2 do 7 lat po doktoracie. Jest mi niezmiernie miło, że moja propozycja i dorobek naukowy zostały ocenione tak wysoko.


Skąd taki temat?

• Miasta będą stawać przed coraz większymi wyzwaniami wynikającymi właśnie ze zmian klimatu.

• W Polsce, w małych miastach zamieszkuje znaczna część społeczeństwa. Jeśli wziąć pod uwagę mniejsze ośrodki wraz z ich obszarami suburbanizacji, to według danych GUS obszary te zamieszkuje 44% społeczeństwa.

• Jednocześnie, małe miasta stoją przed wyzwaniem braku lokalnych narzędzi pozyskiwania informacji o klimacie, co ogranicza ich zdolności adaptacyjne.

• Zaś struktura miasta – formy i sposób zabudowy, układ uliczny, oferowane usługi itp. mogą albo zaostrzać, albo łagodzić zmiany klimatu.

• Uwarunkowania przestrzenne małych miast posiadają naturalny potencjał, który wzmocniony wiedzą opartą na danych, wskazującą jak zmieniać naszą przestrzeń zamieszkania, może wzmocnić odporność na zmiany klimatu i zdolności adaptacyjne.


Głównym celem postawionym w badaniu jest wypracowanie narzędzia pozwalającego na ocenę rozpoznanie uwarunkowań łagodzących lub pogłębiających zmiany klimatu w małych miastach, ocenę ich podatności oraz zdolności adaptacyjnych do tychże zmian.


Stworzony w ramach projektu model oceny oparty na danych przestrzennych i uczeniu maszynowym ma pomóc rozpoznać wyzwania i dobre praktyki, aby zapewnić zdrowe warunki i dobrą jakość życia w małych miastach.


Nowa przygoda naukowa rozpocznie się już wkrótce!

Comments


bottom of page