top of page

O małych miastach dla biblioteki Elbląskiej
#popularyzacjanauki Małe miasta w województwie pomorskim zrzeszają w swoich granicach administracyjnych 1/3 populacji całego województwa. Na ich rozwój wpływa wiele różnych czynników. Jednym z nich jest proces metropolizacji, który znacząco oddziałuje na rozwój funkcjonalno-przestrzenny owych miast. Istotne znaczenie w rozwoju małych miast pomorskich ma prowadzona na różnych szczeblach administracyjnych polityka zrównoważonego rozwoju. Aby optymalnie wykorzystać potencjał tkwiący w małych miastach pomorskich, niezbędne są zakrojone na szeroką skalę analizy oparte na wielkich zbiorach danych generowanych przez takie miasta. Szacuje się, że małe miasta dostarczają każdego dnia ok. 6 milionów gigabajtów danych. Ich skuteczne pozyskiwanie oraz wszechstronna analiza mogą w znaczącym stopniu przyczynić się do przygotowania i wdrożenia narzędzi które pomogą podnieść jakość życia mieszkańców tych miast. Ponadto w obecnym czasie niezbędne wydaje się dostosowanie programów planistycznych do nowych problemów przed którymi stanęła ludzkość w XXI wieku, tj. gwałtownie postępującymi zmianami klimatycznymi, epidemiami chorób zakaźnych (pandemia COVID-19), a wreszcie z problemem uchodźców, który w wyniku toczącej się obecnie wojny na Ukrainie przybrał ogromne rozmiary. Podczas spotkania z Biblioteką Elbląską wspólnie staraliśmy się odpowiedzieć na pytania o wpływ metropolizacji na rozwój urbanizacyjny małych miast pomorskich, a także o to jakie trendy dostrzega się w urbanistyce małych miast pomorskich i ich najbliższego otoczenia oraz o to jaką rolę w owych miastach odgrywają centra usługowo-handlowe, tereny zielone oraz obiekty o charakterze zabytkowym. Zostałam też zapytana o to, które z małych miast w województwie pomorskim stanowią najbardziej atrakcyjne miejsce pod względem potencjalnego miejsca zamieszkania. Padło również pytanie w wpływ oddziaływania Trójmiasta na teren Elbląga oraz o przyszłość tego ostatniego ośrodka w zakresie rozwoju przestrzennego.


Spotkanie można odsłuchać na Facebooku: https://fb.watch/c3Nq0pHsyW/

Comments


bottom of page