top of page

Nasz poradnik projektowania miast


#podsumowaniezajęć W ramach przedmiotu projektowanie urbanistyczne prowadzonego w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej, Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego studenci poszukiwali odpowiedzi na pytania: jak projektować miasto oferujące dobrą jakość życia? Kiedy w mieście czujemy się dobrze? Kiedy chcemy korzystać z przestrzeni publicznych i kiedy są one funkcjonalne i przyjazne dla pieszego? Analizując miasta i przestrzenie publiczne z całego świata zaczęliśmy wspólnie spisywać nasze obserwacje. Nasze spostrzeżenia opisaliśmy i zebraliśmy w książce, której wersja elektroniczna dostępna jest online.Commentaires


bottom of page