top of page

Narzędzia SoftGIS dla strefy przybrzeżnej BałtykuWłaśnie zakończyliśmy warsztaty dot. mapowania wartości kulturowych w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, o udział w których zostałam poproszona przez zespół realizujący projekt Land-Sea-Act Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Ciekawa wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami NGOs, akademii, samorządu, a także osobami odpowiedzialnymi za planowanie na lądzie, na morzu. Wiele jeszcze wyzwań przed nami, ale niewątpliwie współpraca i zaangażowanie mieszkańców w kształtowanie ładu przestrzennego oraz ochrony walorów naszego obszaru nadmorskiego jest kluczowa. Po raz kolejny przekonujemy się też jak pomocne są narzędzia typu SoftGIS dla lepszego kształtowania naszej przestrzeni i angażowania mieszkańców w tenże proces.

Comments


bottom of page