top of page

Media społecznościowe vs. przestrzenie kreatywne
Rozpoczynam realizację grantu: Wykorzystanie mediów społecznościowych w mapowaniu kreatywnych przestrzeni miast.


W ramach badania zamierzam zaproponować przeprowadzenie oceny wskaźnikowej na przykładzie przestrzeni małych miast województwa pomorskiego i aktywności ich mieszkańców w mediach społecznościowych w celu określenia elementów struktury urbanistycznej sprzyjającej rozwojowi sektora kreatywnego.


Proponowane badanie jest wynikiem:


1/ Wieloletniej współpracy z University of HongKong – badania możliwości wykorzystania danych z mediów społecznościowych do oceny percepcji przestrzeni miejskiej i opublikowanego dotychczas artykułu: Huang, J., Obracht-Prondzyńska, H., Kamrowska-Załuska, D., Sun, Y., & Li, L. (2021). The image of the City on social media: A comparative study using “Big Data” and “Small Data” methods in the Tri-City Region in Poland. LANDSCAPE AND URBAN PLANNING, 206, 103977. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2020.103977


2/ Współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej – „Mapowanie sektora kreatywnego w Gdańsku” i projektu InterReg UrbCulturalPlanning poświęconemu narzędziom planowania kulturowego.


3/ Rozprawy doktorskiej: Rozwój przestrzenny małych miast województwa pomorskiego w kontekście procesu metropolizacji.


Proponowany projekt jest więc próbą przełożenia doświadczeń analizy danych z mediów społecznościowych, studiów nad sektorem kreatywnym oraz miar ilościowych przestrzeni zurbanizowanych na skalę małych miast.


Głównym celem badania jest określenie na podstawie modelu uczenia maszynowego i danych z mediów społecznościowych czynników przestrzeni miejskiej stymulujących rozwój sektora kreatywnego w małych miastach województwa pomorskiego.

Comments


bottom of page