top of page

Mapowanie sektora kreatywnego

W ostatnim czasie dużo uwagi poświęciliśmy idei miasta kreatywnego. Większość ostatnich aktywności, tj. program mentoringowy, przewodnik po planowaniu kulturowym, projekt urbculturalplanning są osadzone właśnie w tym podejściu do planowania rozwoju struktur zurbanizowanych. Kontynuując ten kierunek podjęłam współpracę z Instytutem Kultury Miejskiej i wspólnie realizowaliśmy badanie w ramach, którego mapujemy sektor kreatywny.


Aktywność kreatywna artystów, twórców, przedsiębiorców w miastach funkcjonuje w lokalnym ekosystemie powiązanych ze sobą podmiotów i branż. Często koncentruje się wokół konkretnych miejsc: budynków, ulic czy całych dzielnic. Powstają w ten sposób twórcze przestrzenie, np. huby kreatywne, wspólne pracownie, inkubatory artystyczne, makerspace’y, a często także całe dzielnice artystyczne i klastry kreatywne. Celem naszego badania jest dostarczenie wiedzy na temat specyfiki powiązań przestrzeni kreatywnych z ekosystemem miasta, a także na temat potrzeb osób reprezentujących zawody kreatywne. Wesprze ona przemyślane lokowanie, inwestowanie i zarządzanie takimi miejscami. Wyniki zaprezentujemy przedstawicielom sektora kreatywnego i lokalnym samorządom, w tym gdańskiemu, gdzie trwają prace nad organizacją inkubatora artystycznego.


Badanie składa się z 3 elementów:

  1. Mapowanie miejsc kreatywnych w przestrzeni Gdańska z wykorzystaniem analizy GIS i analizy kartograficznej – pozwoli to na ocenę morfologii miasta oraz zlokalizowanie lokalnych centrów aktywności, które skupiają branże kreatywne. Zostaną one poddane pogłębionej analizie jakościowej w kolejnym etapie badania.

  2. Analiza wizualna i przestrzenna lokalnych miejsc kreatywnych – wykorzystywać będzie narzędzia socjologii wizualnej, architektury i urbanistyki oraz antropologii miasta. Pozwoli to na scharakteryzowanie cech miejsc kreatywnych i powiązań z sąsiadującymi podmiotami reprezentującymi inne branże.

  3. Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami sektora kreatywnego –poświęcone będą poznaniu specyficznych potrzeb związanych z miejscem pracy osób reprezentujących różne zawody kreatywne (m.in. projektantów designerów, artystów wizualnych, performatywnych, muzyków, filmowców, twórców gier komputerowych) i czynnikom decydującym o powodzeniu miejsc kreatywnych.

Więcej informacji na stronie Instytutu Kultury Miejskiej.

Comments


bottom of page