top of page

Małe miasta pomorskie w procesie metropolizacji z finansowaniem Ministerstwa!
Otrzymałam dofinansowanie na wydanie monografii w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - „Doskonała nauka”. Wiadomość ta cieszy ogromnie, bo oznacza, że moja rozprawa doktorska zostanie wydrukowana i trafi do środowisk naukowych, ale też do bohaterów książki - samorządów pomorskich reprezentujących małe miasta. Mam nadzieję, że proces wydawniczy szybko się zakończy i wnioski z mojej pracy popłyną w świat.

Comments


bottom of page