top of page

EUArenas - Horyzont2020


Ostatnio, z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego, rozpoczęłam pracę w projekcie Horyzont2020 poświęconemu partycypacji deliberatywnej. W projekcie uczestniczy wielu ciekawych partnerów m.in. z Włoch, Holandii, Finlandii, których miałam okazję poznać w trakcie spotkania konsorcjum w Reggio Emilia we Włoszech. Postaram się wnieść do projektu wkład merytoryczny w obszarze, któremu poświęcam ostatnio dużo czasu. A mianowicie będę starała się rozwijać zagadnienia dotyczące cyfrowych narzędzi wspierających partycypację.


Więcej o projekcie: https://www.euarenas.eu/

Commentaires


bottom of page