top of page

Big Data w planowaniu miast


W tym semestrze prowadziłam wykład "Big Data w planowaniu miast". W ramach zajęć opowiadałam studentów w jaki sposób dane mogą wspierać procesy decyzyjne planistów i urbanistów, jak koncepcja cyfrowych bliźniaków może pomóc w lepszym kształtowaniu rozwoju miasta oraz wspierać procesy partycypacyjne, a także jak różnego rodzaju narzędzia cyfrowe mogą angażować mieszkańców w rozwój miasta. W ramach zaliczenia zadaniem studentów było przygotowanie koncepcji aplikacji, która z jednej strony angażowałaby różnych uczestników w zarządzanie procesami miejskimi, z drugiej zaś umożliwiałaby kształtowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców. Więcej o projektach studentów można przeczytać w zakładce: https://www.urbanai.pl/edukacja-akademicka

Comments


bottom of page